Google Translate

RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), oświadczamy:
1.Zbieranie danych osobowych.
W rozumieniu RODO daną osobową jest każda informacja, która nawet tylko pośrednio może pomóc w określeniu tożsamości danej osoby (np. adres IP, pseudonim, itp.). Zakres danych zbieranych przez serwis internetowy foliepet.pl to dane anonimowych użytkowników przeglądających (odczytujących) strony html publikowane na witrynie. Zbierane są:
– adresy IP,
– znaczniki czasu (timestamp) operacji http,
– dane udostępniane przez przeglądarkę (typ i wersja), znajdujące się w nagłówkach komunikatów http.
Wszystkie te dane zbierane są przez oprogramowanie portalu – serwer www i system joomla oraz zapisywane w logach w celach statystycznych.
2.Przetwarzanie danych osobowych.
Witryna foliepet.pl nie wykorzystuje i nie udostępnia danych osobowych żadnym podmiotom. Jedynymi osobami, które mają wgląd w dane osobowe zbierane przez oprogramowanie witryny są administratorzy techniczni oraz moderatorzy. Wynika to z konstrukcji tego oprogramowania, na którą nie mamy wpływu.
3.Kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych.
Na podstawie RODO mają państwo jako właściciele danych osobowych szereg praw, w tym – prawo do ochrony i prawo do usunięcia danych osobowych. W związku z tym prosimy o kierowanie wszelkich pytań, wniosków oraz żądań na adres: biuro@foliepet.pl
4.Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych witryny jest właściciel domeny foliepet.pl, tzn. firma Folie Pet Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Towarowej 19, 63-020 Łękno